Ledenadministratie


Alle correspondentie over lidmaatschap van KdO Lekkerkerk zoals inschrijvingen, (adres)wijzigingen en opzeggingen kunt u sturen aan:
Nel van Krimpen
Ledenadministratie KdO

Inschrijving nieuwe leden
Uw inschrijving kunt u via deze website doen onder het kopje “Lidmaatschappen” aan de linkerkant van de site.”

Inschrijfgeld voor leden tot en met 15 jaar
€ 9,00
Inschrijfgeld voor leden vanaf 16 jaar
€ 12,50

Verzekering
Alle leden vallen onder een ongevallenverzekering die is afgesloten bij de KNGU.

Wisseling van groep
Als u of een van uw kinderen van groep wisselt binnen de vereniging, wilt u dit dan per brief of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Wijzigingen van gegevens
Wilt u adreswijzigingen of wijzigingen van andere belangrijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer tijdig doorgeven aan de ledenadministratie.

Opzegging Lidmaatschap
Het bedanken voor het lidmaatschap van gymnastiekvereniging KdO Lekkerkerk kan alleen door schriftelijk of per email op te zeggen vóór 1 december, 1 maart*, 1 juni* of 1 september.U kunt uw opzegging sturen aan de ledenadministratie of via onze website.

Wanneer u niet op tijd opzegt, bent u verplicht het volgende kwartaal te voldoen. Leden die hun contributie automatisch betalen via de bank- of girorekening, dienen er voor te zorgen dat hun intrekking c.q. wijziging vier weken voor het einde van het kwartaal in het bezit is van de ledenadministratie.

*Leden die de contributie eenmaal per jaar te betalen dienen deze voor 13 januari van het betreffende jaar voldaan te hebben. Opzeggen is dan alleen schriftelijk mogelijk voor 1 december. Wanneer u niet op tijd opzegt, bent u verplicht het volgende kwartaal te voldoen.