top of page
315748247_2963189877315725_8516557370785745287_n_edited.jpg

Commissie BOM

De commissie BOM valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissie is vertegenwoordigd in de bestuursvergaderingen waar de vertegenwoordiger van de BOM voorstellen indient en verantwoording aflegt over de gevoerde of nog uit te voeren handelingen.

De commissie BOM  bestaat op dit moment uit:

  • Angelique Pottuit

  • Henny Huizer

  • Leonie Valk

  • Marieke Korpershoek

  • Nanny de Jong 

  • Wendy van Krimpen

De Commissie Bewegen op Muziek omvat al die takken van bewegen binnen de vereniging die gebruik maken van muziek. Aerobics gebruikt de muziek als ritme voor het uitvoeren van de oefeningen die gedaan worden teneinde het lichaam sterker te maken, de spieren soepel te houden en de conditie te verbeteren.

Body& Mind daarentegen gebruikt de muziek juist als rustgever, als concentratiemiddel om het eigen lichaam beter te leren beheersen. Bij jazz wordt er door de leiding een choreografie bedacht op de muziek en deze choreografie wordt de groep aangeleerd, met als eventueel doel een optreden.

Al deze verschillende disciplines zijn onderdeel van het beleid van de Commissie Bewegen op Muziek, al ligt de nadruk van het beleid op de jazz. Dit is veruit de grootste discipline zowel binnen de Commissie als ook binnen de vereniging. De jazz is als enige discipline binnen de Commissie zeer naar buiten tredend: bij de jazz is het doel altijd het aanleren van een of meerdere dansen, die opgevoerd worden bij verschillende dansevenementen.

Bij Dance2Demo kan het het kan leiden tot een uitnodiging voor de Dance2Show, deze is 1x per jaar tijdens het NK in Ahoy te Rotterdam. Ook al draait het beleid grotendeels om de jazz, de andere disciplines zullen nooit achtergesteld of zelfs over het hoofd gezien worden. Daar waakt de Commissie over.

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt de commissie BOM verslag uit over de werkzaamheden en ontwikkelingen van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarverslag.

bottom of page