top of page
Over_ons-tct.jpg

Commissie TCT

De technische commissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

De commissie is vertegenwoordigd in de bestuursvergaderingen waar de vertegenwoordiger van de TCT voorstellen indient en verantwoording aflegt over de gevoerde of nog uit te voeren handelingen.

De technische commissie is belast met alle technische aangelegenheden met betrekking tot en het organiseren van o.a. wedstrijden en uitvoeringen.

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt de technische commissie verslag uit over de werkzaamheden en ontwikkelingen van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarverslag.

Ook zijn we aanwezig op de rayonvergaderingen.

De technische commissie van KdO Lekkerkerk bestaat uit onderstaande personen:

  • Simona Kopecka  - algemeen Lid

  • Denise Ponsen - algemeen Lid

  • Marleen Vermeij - algemeen Lid

  • Marieke Ponsen - algemeen Lid

Taken van de Technische Commissie Turnen 

  • De organisatie van turncompetitie wedstrijden.

  • De organisatie van de jaarlijkse uitvoering i.s.m. met de commissie BOM, commissie HEI en het bestuur.

  • Het voorbereiden van wedstrijden: zorg dragen voor medailles, bloemen en presentjes juryleden, maken van diploma’s, samenstellen van de telcommissie en opstellen van een chronologisch overzicht;

  • Het werven van juryleden voor wedstrijden

  • Het faciliteren van de juryvergaderingen tijdens wedstrijden;

  • In samenwerking met de commissie HEI zorgen dat de turnhal (of sporthal) wedstrijdklaar is.

Overige activiteiten

Naast de verschillende technische aangelegenheden organiseren we ook de Pietenmiddag voor de jongste leden van KdO en wordt er geholpen bij de G-sportdag. Ook helpen we bij diverse andere activiteiten binnen KdO zoals de verloting bij de uitvoering, de jeugddag en de springdagen.

bottom of page