top of page

Vrienden van de KdO

Word vriend Gymnastiekvereniging KdO Lekkerkerk!

Wat is de Vriendenclub van KdO?

Vrienden van KdO Lekkerkerk is een club mensen, families en bedrijven die de vereniging een warm hart toe dragen. Een vriend van de vereniging stelt ieder jaar vrijwillig een bedrag ter beschikking. De gelden worden beschikbaar gesteld om investeringen te doen die ten goede komen aan de vereniging en moeilijk te financieren zijn uit de reguliere begroting en subsidiegelden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vervanging van muziekinstallaties, verenigingskleding en vervanging van turntoestellen.


Wat krijgt u als lid van de vrienden club?

Vrienden van KdO dragen de vereniging een warm hart toe. De vereniging is haar vrienden hier dankbaar voor. Om die reden krijgt u als vriend ook wat terug van de vereniging:

  • Vermelding van uw naam als vriend van KdO op de website van KdO Lekkerkerk.

  • Vermelding van uw naam als vriend van KdO op de beamer tijdens de jaarlijkse uitvoering.

  • Jaarlijkse sponsor- en vriendenborrel.

  • Een platform om eventueel, onder voorwaarden, uw bedrijf te promoten.

  • Eeuwige roem en dankbaarheid.


Wie kan lid worden van de vrienden club?

Iedereen die 18 jaar of ouder is kan lid worden van de vriendenclub van KdO. Het is mogelijk om individueel, als familie of als bedrijf deel te nemen.  


Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt vanaf 1 mei t/m 30 april. Inschrijven kan tussen 1 januari en 31 maart, het bedrag moet betaald zijn voor 1 mei (=vriend voor nieuwe jaar). Wanneer de wens is om het op te zeggen, dan dient u het verzoek voor uitschrijven voor 1 maart van dat jaar in te dienen.


Hoe worden de leden van de vriendenclub geïnformeerd?

De leden van de vriendenclub worden via de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Ook wordt elk lid via de e-mail bericht wanneer er uitgaven worden gedaan.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?

De inkomsten vanuit de Vrienden van KdO Lekkerkerk worden beheerd in een aparte pot binnen de financiën van de vereniging. Uitgaven komen altijd ten goede aan de club in de volle breedte. Zoveel mogelijk leden moeten er plezier aan beleven. Het bestuur prioriteert de uitgaven. Hierbij worden alle commissies en groepsleiding geconsulteerd. Het is ook mogelijk om als vriend van KdO een suggestie te doen voor een bestedingsdoel. Deze suggestie kunt u indienen via het mail adres: vrienden@kdo-lekkerkerk.nl.


De uitgaven vanuit de vriendenkas worden verantwoord tijdens de Algemene Ledenvergadering en tijdens de jaarlijkse sponsor- en vriendenborrel.


Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de vriendenclub van KdO of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar vrienden@kdo-lekkerkerk.nl.

bottom of page