top of page
Oover_ons-cs.jpg

Commissie CS

De CCS valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissie is vertegenwoordigd in de bestuursvergaderingen waar de vertegenwoordiger van de CCS voorstellen indient en verantwoording aflegt over de gevoerde of nog uit te voeren activiteiten.

De commissie CS is belast met alle aangelegenheden betreffende communicatie in algemene zin en de activiteiten van KdO in het bijzonder en het verwerven en behouden van sponsors en adverteerders. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt de commissie verslag uit over de werkzaamheden en ontwikkelingen van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarverslag.

De commissie CS van KdO Lekkerkerk bestaat uit onderstaande personen:

 • Dirk de Mik

 • Lisanne Slingerland

 • Wendy van Krimpen

Algemene taken
Hieronder vallen o.a. het vaststellen en uitvoeren van de wijze van communiceren over algemene zaken en activiteiten van KdO en bestuursaangelegenheden in de ruimste zin van het woord om de leden maximaal te informeren.

Taken m.b.t. communicatie

 • Het informeren van alle relevante perscontacten in de ruimste zin van het woord;

 • Het opstellen van tekst/berichten al dan niet voorzien van foto’s geschikt voor publicatie. Denk hierbij o.a. aan wedstrijdverslagen, aankondigingen en/of verslagen van KdO activiteiten, vooraf en achteraf, etc.;

 • Het onderhouden van contacten met andere Lekkerkerkse (sport)verenigingen;

 • Het onderhouden van contacten met andere Gymnastiekverenigingen;

 • Het beheer van de website van KdO;

 • Het uitnodigen van media, sponsors, adverteerders en andere belanghebbenden bij activiteiten en evenementen van KdO.

Taken m.b.t. sponsoring

 • Het werven van nieuwe sponsors en adverteerders;

 • Het onderhouden van contacten met bestaande sponsors en adverteerders;

 • Het beheren en onderhouden van de sponsorcontracten.

 • Overige activiteiten

T.b.v. bovengenoemde taken het beheren en onderhouden van adresgegevens van media, contactpersonen, sponsoren etc.;

Het zorg dragen voor de juiste wijze van weergave van sponsoruitingen op de website, in de turnhal en tijdens evenementen.

bottom of page