top of page

Contributie per maand (per 01-04-2023)

€16,55

Senioren 16 jaar en ouder

€13,80

Jeugdleden tot en met 15 jaar

€17,00

Meisjes H (1,25 uur) tot en met 15 jaar

€20,50

Meisjes H (1,25 uur) 16 jaar en ouder

10,00

De contributie voor de selectieturners en turnsters is afhankelijk van het aantal trainingsuren per week:
aantal trainingsuren per week x € 10,00 = maandbedrag

€90,00

Skigym voor leden van Kdo Lekkerkerk

110,00

Skygym voor niet leden van KdO

€31,80 / €25,80

Bondscontributie 2023 per jaar Senior / Junior deze wordt in januari in zijn geheel geïncasseerd of naar ratio bij nieuwe leden.

Leskortingsregeling

De leskorting is per 01-04-2021 komen te vervallen ivm de nieuwe contributie structuur. De leskorting werd gegeven omdat er standaard bondscontributie werd gerekend in de contributie. In de nieuwe contributie is bondscontributie eruit gehaald en betaald ieder lid aan het begin van het jaar 1x de jaarlijkse bondcontributie.

Familiekortingsregeling

Kdo is een breedtesportvereniging. Door korting te verlenen aan gezinnen met minimaal 3 actieve leden wil zij mogelijke financiële belemmeringen om te sporten, wegnemen.

Om dit te bereiken heeft KdO een familiekortingsregeling.

Hoe werkt deze regeling?

10% korting op het contributiebedrag bij 3 actieve gezinsleden.

25% korting op het contributiebedrag bij 4 of meer actieve gezinsleden.

 

Voorwaarden

Leden dienen lid te zijn van minimaal 1 (actieve) lesgroep.

Alle contributie dient van hetzelfde rekeningnummer te worden geïncasseerd.

Beoordeling of de regeling van toepassing is, vindt per maand plaats, waarbij enkel recht op korting bestaat indien een geheel kwartaal de regeling van toepassing was.

Afrekening vindt plaats per maand.

De familiekorting wordt berekend over de les korting als die ook is geactiveerd. Dus eerst wordt de les korting berekend over de lesgelden, en over dat resterende bedrag wordt de familiekorting berekend.

In geval van dispuut besluit het bestuur van KdO. Dit besluit is te allen tijde bindend.

 

Rustend lidmaatschap

In geval van langdurige ziekte/blessure, zwangerschap, studie, e.d. kan een lid het bestuur verzoeken om een tijdelijk ‘rustend’ lidmaatschap. In dat geval is voor de betreffende periode alleen de bondscontributie verschuldigd. Een verzoek om een rustend lidmaatschap kan worden gestuurd naar de ledenadministratie.

Voor de indeling van groepen qua leeftijd geldt, in overeenstemming met de groepsindeling op school, als peildatum 1 oktober.

Betalingen

De betalingen vinden iedere 3e dag van de maand plaats via automatisch incasso. 

Jeugdsportfonds

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdsportfonds (https://www.jeugdsportfonds.nl/)

bottom of page